Hrady, zámky a kaštiele

10.03.2012 15:33

Na Slovensku je viac ako 30 kaštieľov, zámkov, pevností a hradov. Medzi najznámejšie patria:

1. Beckov (hrad) - dnes je z neho už len zrúcanina. V minulosti to bol kráľovský pohraničný strážny hrad na strmom sklanom brale. V 13. - 16. stročí prešiel mnohými prestavbami. Hrad bol nedobytný, čo sa dokázalo v roku 1599 keď sa ho neúspešne snažili dobyť Turci. Po požiari v roku 1729 sa už nepoužíval. Roku 1996 boli ruiny hradu zrekonštruované a sprístupnené. 

2. Betliar (kaštieľ) - tento kaštieľ, je národnou kultúrnou pamiatkou. Má štyri nárožné veže a je výsledkom prestavby z 19. stor., keď majitelia Andrássyovci vytvorili z neho reprezentačné lovecké sídlo uprostred nádherného anglického parku s romantickými stavbami, umelou jaskyňou a vodopádom. Zaujímavý je aj interiér s galériou, hudobným a loveckám solónom, knižnicou, dobovým nábytkom a exotickými zbierkami. Za rekonštrukciu dostal ocenenie UNESCO. 

3. Bojnice (zámok) - Tento zámok je najnavštevovanejším zámkom na Slovensku, ktorý na prelome storočia vlastnil známy dobyvateľ Matúš Čák Trenčiansky. Zámok je obklopený parkom s mohutnými stromami. Súčasťou parku je batanická a zoologická záhrada a hradná jaskyňa. Tento zámok sa preslávil hlavne Medzinárodným festivalom duchov a strašidiel. Konajú sa tu napr. aj Rytierske dni a iné akcie. 

4. Bratislava (hrad) - má podobu "obráteného stola". Hrad sa stal korunovačným sídlom uhorských kráľov, vyhnaných z Budína tureckými vojskami.V roku 1811 vyhorel. Po tejto udalosti sa hrad dostal do zabudnutia. O jeho rekonštrukcií sa začalo rozmýšľať až v roku 1953. Na Bratislavskom hrade sú inštalované historické expozície obsahujúce cenné exponáty slovenských národných dejín od počiatku po súčasnosť vrátane vzácnej numizmatickej a archeologickej časti (Venuša z Moravian, fragment lebky neondertálca zo Šale a i.) Ďalšou zaujímavosťou tohto hradu je nádherný pohľad na ceú Bratislavu.

5. Čachticke (hrad) - je jedným z prvých hradov, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska. Dnes je z neho už len zrúcanina so strašnou povesťou. V rokoch 1560 - 1614 bol najprv domovom, neskôr väzením Čachtickej pani - Alžbety Báthoryovej, ktorá tu za vyše štvrťstoročie zavraždila viac ako 600 mladých dievčat. Potom, ako bola Alžbeta obvinená z vraždy, bola uväznená vo väzení, ktoré bolo umiestnené v hrade. Vo väzení žila 4 roky, potom zomrela. O tomto hrade koluje veľa povestí, ktoré sa spájajú zo životomtejto ukrutej grófky - Alžbety Báthoryovej.  

6. Devín (hrad) - tento hrad je už skôr iba hradnou zrúcaninou nad sútokom Dunaja a Moravy. Je jesnou z historicky najvýznamnejšou lokalitou na Slovensku a patrí medzi najstaršie hrady. Pod názvom Dovina sa spomína vo Fuldských análoch z r. 864. Jeho minulosť však siaha omnoho ďalej (doba kamenná, Kelti, Rimania). Jeho zánik zavŕšili v roku 1809 napoleonove vojská, keď hrad vyhodili doslova "do vzduchu". Muzeálna expozícia prezentuje nálezy z archeologických výskumov.

7. Krásna Hôrka (hrad) - tento hrad patrí k Národným kultúrnym pamiatkam. Donedávna to bol jeden z najstarších a najzachovalejších hradov na Slovensku s pôvodnými interiérmi (kuchyňa, špajza, hudobný salón, zbierka zbraní). To sa však zmenilo 10. marca 2012, keď z neznámych dôvodov začal horieť. Tento hrad bol takto z časti zničený, pretože celá strecha zhorela. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa však podarilo, veľkú časť Krásnej Hôrky zachrániť. Obyvatelia z okolia však dúfajú, že tento hrad bude onedlho zasa Krásny.

8. Michalovce (kaštieľ) - je najatraktívnejšou historickou-kultúrnou pamiatkou východoslovenského mesta Michalovce. Nachádza sa primo v meste na nábreží rieky Laborec. Stojí na mieste starého vodného hradu, ktorý okolité územie chránil pred útokmi nepriateľmi. Pôvodne tento kaštieľ tvorila gotická bloková stavba s nárožnými vežami strážiaca cestu a most cez Laborec. Celkový vzhľad hradu zmenila najskôr renesančná prestavba, pričom jeho súčasná podoba je výsledkom klasicistickej prestavby z 19. storočia. Výrazným architektonickým prvkom priečelia je arkáda s balkónom na poschodí. V parku pri kaštieli bola odkrytá v rámci Sloveska najvýchodnejšie postavenú rotundu z čias Veľkomoravskej ríše. Objekt je v súčasnosti sídlom Zemplínskeho múzea dokumentujúceho vývoj prírody, spoločnosti a umenia tejto oblasti od najstarších čias. Osobitne cenným exponátom je amfora z bronzovej doby s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe. 

9. Nitra (hrad) - je jedným z najvýznamnejších klasicisticko-empírových kaštieľov na Slovensku, obklopený rozsiahlym anglickým parkom s množstvom vzácnych cudzokrajných drevín, patrí medzi najrozsiahlejšie a najzachovanejšie. Bol letným sídlom Habsburgovcov, ale aj československých prezidentov (1923 - 1950). V kaštieli je múzeum historického nábytku, zbierka porcelánu, zbraní a Turecký salón, ako aj vzácna knižnica s vyše 14 000 zväzkami.

10. Spiš (hrad) - tento hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí medzi najväčšie hrady v strednej Európe, a bol jedným z mála tých, ktoré odolali tatárskemu vpádu. K tomuto hradu je nielen minulosťou viazaná Spišská kapitula. Tento komplex - Spišský hrad, Spišská Kapitula a Žehra (románsko-gotický kostolík z 13. stor. so vzácnymi nástennými maľbami) - je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na hrade sú expozície dejín hradu, stredovekých zbraní a feudálnej justície, archeológie.

11. Stará Ľubovňa (hrad) - tento hrad bol postavený uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1412. V rokoch 1655 - 1661 tu ukrývali poľské korunovačné klenoty pred švédskymi vojskami. Výraznými prestavbami v 16. - 17. stor. sa zmenil na veľkú renesančnú pevnosť. Na hrade je múzeum s expozíciami - stavebného vývoja hradu, historického nábytku, zbraní a sakrálneho umenia, archeologická a historická. Tento hrad je preslávený aj sokoliarstvom a mnohými tajnými podzemnými chodbami. Je veľmi zachovalý. V podhradí sa nachádza skanzen s objektmi zo severovýchodného Spiša. Najcennejšou pamiatkou je drevený gréckokatolícky kostolík z Matejovej (1833).

12. Strečno (hrad) - tento hrad je v súčastnosti malebnou zrúcaninou gotického hradu na vysokej skale nad ľavým brehom Váhu, ktorá bola v minulosti najbezpečnejšou pevnosťou horného Považia. Jej založenie sa pripisuje Matúšovi Čákovi a datuje sa od 14. stor. V 17. stor. ho zničili cisárske vojská. Z vrcholu hradnej skaly je krásny výhľad na Starhradu a Domašínsky meander, vzácny prírodný výtvor v Národnom parku Malá Fatra. 

13. Trenčín (hrad) - história hradného brala siaha do obdobia rímskeho impéria, o čom svedčí nápis hlásajúci víťazstvo II. rímskej légie nad Germánmi pri Laugaríciu z roku 179 n. l.. Hrad sa stal sídlom legendárneho "pána Váhu a Tatier" - Matúša Čáka, ktorého pripomína aj Matúšova veža, dominujúca siluete hradu i mestu. Na nádvorí sa zachovala povestná veža tureského princa Omara, ktorú z lásky vykopal pre krásnu Fatimu, ktorá bola uväznená a jediným spôsobom ako ju zachrániť bolo vykopať studňu do skaly pod hradom. Na hrade sú expozície Trenčianskeho múzea, dokumentujúca dejiny regiónu a hradu, - expozícia historického nábytku, zbraní, obrazov a iných artefaktov, ak aj stála hradná galéria a archeologické zbierky a nálezy. 

14. Zvolen (zámok) - tento zámok dal postaviť v druhej polovici 14. stor. uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou ako gotické lovecké sídlo ovplyvnené talianskou mestskou architektúrou šľachtických palácov. V 16. stor. bol prestavaný. Na prízemí je expozícia lapidária gotického umenia, na poschodí európskeho umenia 16. - 18. stor. zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Medzi najpozoruhodnejšie patria diela P. P. Rubensa, P. Veroneseho, V. Hogartha a ďalších. Každoročne v lete sa tu usporadúvajú Zámocké hry zvolenské.

 

 

 

Hrady, zámky a kaštiele