Znečisťovanie prírody

Znečisťovanie prírody patrí medzi globálne ekologické problémy. Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí rastliny, pôdy, znečisťuje rieky, vzduch a mnoho vecí vôkol seba. V minulosti neboli tieto škody spôsobené človekom tak veľké ako je to v súčastnosti.

Globálne ekologické problémy, ktoré súvisia so znečisťovaním prírody napr. sú:

1. znečisťovanie ovzdušia

2. poškodzovanie zdravia ľudí

3. kyslé dažde

4. skelníkový efekt 

5. zväčšovanie ozónovej diery

7. znečisťovanie vôd

8. úbytok a znehodnocovanie pôdy

9. nadmerné čerpanie nerastných zdrojov

10. nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania.

 

Globálne ekologické problémy

Znečisťovanie vôd

08.03.2012 19:41
Voda a človek Voda patrí k najdôležitejším zložkám na celom svete, pretože je to jedna z najnevyhnutnejších zložiek potrebných pre život. Pokrýva až 70,7 % zemského povrchu, čo je viac ako 360 690 000 km². Ľudstvo má k dispozícií približne 30 miliónov km³ sladkej vody. Medzi najväčších...